[googlede3b7dd05041dfaa.html]
d
d

REGULAMIN portalu mieszkanieplus-npm.pl

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do odwiedzających stronę mieszkanieplus.it osób, których obszar zainteresowań obejmuje program Mieszkanie Plus oraz pakiet Mieszkanie+ w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Rozdział I Ogólne zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w serwisie w ramach jego tematyki mają charakter jedynie informacyjny. Portal dokłada starań o poprawność materiałów. W razie ewentualnych omyłek (np. pisarskich) czynności portalu na zgłoszenie podejmowane są w możliwie najkrótszym czasie.

2. Kopiowanie bez zgody portalu Mieszkanieplus.it jest zabronione.

Rozdział II Szczegółowe zasady korzystania z serwisu.

3. W czasie korzystania przez użytkownika z serwisu niedopuszczalne są wszelkie formy ingerencji w materiały, w tym odnoszące się do ich struktury, treści, grafiki ani też jakiekolwiek naruszenia działania serwisu, a zwłaszcza prowadzące do destabilizacji pracy serwisu, utrudnienia dostępu do serwisu lub materiałów lub w korzystaniu z nich.

4. Bez pisemnej zgody wyrażonej przez administratora niedozwolone jest prowadzenie działalności reklamowej, komercyjnej czy też akcji promocyjnych za pomocą serwisu, materiałów lub w związku z nimi.

Rozdział III Usługi nieodpłatne

5. Administrator świadczy usługi za pośrednictwem serwisu drogą elektroniczną według zasad przewidzianych regulaminem.

6. Usługi podlegają świadczeniu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 6 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

7. Usługi świadczone nieodpłatnie obejmują dostęp do informacji nt Mieszkanie Plus drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.

8. Administrator udostępnia możliwość dodawania (wyrażania) poglądów/opinii, z tym że zamieszczenie komentarzy wymaga podania przez użytkownika zwrotu identyfikującego (mp. imienia).

Rozdział IV Usługa nieodpłatna eletter – warunki świadczenia

9. Administrator wysyła zamówiony przez użytkownika eletter na adres e-mail podany przez użytkownika. Tematyka subskrypcji przedstawiona jest do wiadomości użytkownika w polu formularza rejestracyjnego eletter.

10. Usługa subskrypcji elettera stanowi usługę nieodpłatną, którą użytkownik zamówi w momencie podania swego adresu e-mail i imienia za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej serwisu wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Eletter jest dostarczany drogą elektroniczną do użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji, w ustalonych terminach, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

12. Warunkiem skorzystania przez użytkowników z usługi eletter jest aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

13. Każdy eletter lub inna przesyłka pochodząca od administratora oraz adresowana do użytkownika powinna zawierać:

1. informację o nadawcy;

2. uzupełnione pole „temat", wskazujące na treść przesyłki;

3. informację o sposobie zrezygnowania z usługi subskrypcji elettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej użytkownika).

134. W formularzu zamówienia usługi subskrypcji elettera użytkownik zgadza się też na przetwarzanie jego danych osobowych w celach statystycznych, reklamowych i promowania usług przez administratora. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych, reklamowych i promowania usług przez administratora równocześnie oznacza, że:

1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie cofnięta;

2. użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;

3. użytkownik udostępnienia administratorowi swoje dane osobowe w wyniku odznaczenia właściwego pola w formularzu.

Rozdział V Polityka prywatności

15. Administrator szanuje prawo do prywatności wszystkich użytkowników korzystających z usług serwisu. Administrator chroni dane osobowe użytkowników oraz dokłada starań o przetwarzanie ich w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, jak również o przeciwdziałanie nieuprawnionemu wykorzystaniu powyższych danych. Dąży też do zachowania bezpieczeństwa korzystania z usług.

16. Administrator podejmuje działania dla ochrony przed ingerencją osób trzecich w prywatność użytkowników, w szczególności poprzez zastosowanie w ramach serwisu rozwiązań technicznych właściwych dla realizacji tego celu.

17. Pytania związane z polityką prywatności należy kierować do administratora na adres poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18. W formularzu rejestracyjnym powinny zostać wprowadzone dane użytkownika zgodne ze stanem rzeczywistym określone jako konieczne dla dokonania rejestracji. Użytkownik zostaje wyraźnie poinformowany o administratorze danych, jak również o celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z regulacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określonych regulaminem, jak również o dobrowolności podania danych.

19. Administrator danych może uzyskać zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dla przesyłania użytkownikowi informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (adresu poczty elektronicznej) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

20. Użytkownikowi oprócz dostępu do treści jego danych osobowych, ich poprawiania przysługuje prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, które podlega zgłoszeniu na adres poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział VI „Cookies”

21. Administrator wykorzystuje mechanizm plików "cookies", które są zapisywane przez serwer administratora na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika. Celem stosowania plików "cookies" jest rozpoznawanie użytkownika przy ponownym korzystaniu z usług. Mechanizm ten jest neutralny dla bezawaryjnego działania urządzenia końcowego użytkownika i nie prowadzi do zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika czy też w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie służą do identyfikacji użytkowników. Stosowanie mechanizmu plików "cookies" odbywa się z uwagi na:

1) zapamiętanie informacji o użytkowniku;

2) sprawdzenie i dostosowywanie usługi oraz treści dostępnych za pośrednictwem serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników;

3) statystycznych.

22. Mechanizm „cookies” może zostać wyłączony przez użytkownika w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zapewniającej zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z serwisu, może jednak spowodować nieznaczne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z serwisu, w tym z usług. Poniżej znajdują się odnośniki do stron zawierających informacje, w jaki sposób zmienić ustawienia obsługi cookies w popularnych przeglądarkach:

• Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanieiwyłączanieobsługiciasteczek

• Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

• Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

• Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

• Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Rozdział VII Pozostałe informacje

23. Na stronie swojego serwisu administrator umieszcza odnośniki zapewniające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od administratora.

24. Wiadomości e-mail i inna korespondencja skierowana do użytkownika może być przechowywana przez administratora w celu odpowiedzi na pytania oraz zgłoszenia, ewentualnie udoskonalania usługi. Adres e-mail użytkownika może być wykorzystany do nawiązania z nim kontaktu w sprawie usług.

Rozdział VII Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 listopada 2016 r.